Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 1611
  • Tất cả: 207988
  • Lịch sử nhà trường

    Cùng với sự lớn mạnh chung của đất nước ,của tỉnh Tây Ninh, của huyện Tân Châu  và sự phát triển của ngành giáo dục , ngày 02-12-1988 , UBND Tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định số 60/QĐ-UBND thành lập trường  PTTH  Hùng Vương. Ngày 9/7/1990, UBND huyện Tân Châu ra quyết định số 278/QĐ-UBND sát nhập khối cấp 2 trường THCS Thạnh Đông vào trường PTTH Hùng Vương. Tháng 8/2000, khối cấp 2 được tách riêng, nhà trường chỉ còn lại khối cấp 3 (THPT) và trường được đổi tên thành trường THPT Tân Châu...