Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 1589
  • Tất cả: 207966
Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Thầy Đỗ Ngọc Luông
Hệu trưởng
Năm học: 1988 - 1991

Thầy Nguyễn Văn Vinh
Hiệu trưởng
Năm học: 1991 - 1995

Thầy Lê Phước Lai
Hiệu trưởng
Năm học: 1995 - 2000

Thầy Phan Ngọc Thạch
Hiệu trưởng
Năm học: 2001 - 2010

Thầy Lê  Minh Quốc
Hiệu trưởng
Năm học: 2010 - 2015; 2015 đến nay