SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Tân Châu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Lê bá Linh 21/05/2002 Thanh Hóa Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5), PT1 (2) 4.5 11.75 X
2 Bùi Thị Tuyết Nga X 17/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.5 X
3 Huỳnh Phạm Quốc Thiện 30/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) HSG1 (2), N2 (1) 4 11.5 X
4 Ngô Thượng Trọng 08/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.25 X
5 Mai lệ Quyên X 04/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 10.75 X
6 Phùng Thoại Mỹ X 15/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
7 Mã Thị Thùy Dung X 25/02/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
8 Lê Thị Quỳnh Như X 20/11/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
9 Nguyễn Như Hải Yến X 30/07/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
10 Trần Thị Xuân Thảo X 19/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
11 Đổng mỹ Vy X 11/01/2002 Tiền Giang Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
12 Nguyễn Minh Phát 26/07/2002 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
13 Huỳnh Thị Như Ngọc X 23/01/2002 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
14 Dương Thị Thúy Loan X 03/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
15 Cao Thị Thanh Ngân X 22/08/2002 Bình Phước Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
16 Nguyễn Thị Ngân Hà X 21/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
17 Nguyễn Tấn Đạt 22/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
18 Ngô Đức Hiếu 05/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
19 Bùi Thụy Hoàng Lam X 13/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
20 Hồ Thị Ngọc Giàu X 03/09/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
21 Huỳnh Ngọc Phú 04/07/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
22 Nguyễn Thị Ngọc Linh X 17/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
23 Trà Trúc Kiều X 08/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
24 Trần Quang Linh 02/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
25 Dương Thị Trâm Anh X 12/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
26 Lê Phạm Hoàng Phương X 17/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
27 Võ Huỳnh Minh X 24/09/2002 Bến Tre Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
28 Lê Thị Trang Thư X 24/07/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
29 Lường Thị Thu Hà X 25/02/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
30 Phạm Thị Anh Thư X 15/04/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
31 Âu Thị Hiền X 19/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
32 Lâm Văn Phong 05/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
33 Nguyễn Thị tú Liên X 14/06/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
34 Trương Thị Cẩm Loan X 28/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
35 Lê Minh Nhanh 01/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
36 Đỗ Văn Thắng 11/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
37 Trần Tấn Đạt 06/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
38 Đặng Nguyễn Anh Thư X 19/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
39 Nguyễn Tấn Đạt 24/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
40 Nguyễn Thị Ngọc Ánh X 04/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
41 Nguyễn Hoàng An 10/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
42 Lê Nguyễn Xuân Phương X 13/03/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
43 Nguyễn Ngọc Hiền X 25/12/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
44 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 12/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.25 X
45 Nguyễn Thị Kim Ngân X 16/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
46 Bùi Thị Trúc Ly X 17/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
47 Nguyễn Thị Hoàng Thơ X 07/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
48 Phí Xuân Trường 16/12/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 KT1 (2) N2 (1) 3 10 X
49 Võ Văn Hong 02/02/2000 Campuchia Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
50 Phạm Anh Thư X 27/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
51 Mai Bảo Anh X 22/05/2002 Tây Ninh Tân Hà Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
52 Đặng Nguyễn Trung Tín 06/02/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
53 Nguyễn Đức Nhân 09/10/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
54 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh X 05/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
55 Nguyễn Hiền Linh X 23/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
56 Đặng Thị Ngọc Nhi X 22/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
57 Nguyễn Nhật Nam 06/10/2002 TP.HCM Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
58 Trà Uyển Nhi X 19/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
59 Nguyễn Thị Ngọc Ngân X 26/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
60 Nguyễn Thị Kim Hằng X 12/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
61 Nguyễn Thị Anh Trang X 02/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
62 Ngọc Thị Huyền My X 24/11/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) HSG2 (1.5), N3 (0.5) 3 10 X
63 Trần Anh Tú 20/02/2002 Bình Phước Bưng Bàng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
64 Nguyễn Ngọc Tú X 07/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
65 Châu Thị Bảo Linh X 17/04/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
66 Nguyễn Phạm Hồng Nhung X 26/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
67 Dương Thị Diễm Hương X 28/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
68 Đào Thị Huỳnh Phương X 11/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
69 Trương Thị Thanh Trúc X 09/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
70 Lê Hoài Thương 30/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
71 Đặng Tiến Khoa 08/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 DT (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
72 Nguyễn Đình Khánh 08/10/2002 Tây Ninh Tân Hà Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
73 Hồ Thị Kim Chi X 10/02/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
74 Phạm Thị Hồng Linh X 10/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
75 Bùi Hoàng Phi 04/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
76 Phạm Văn Chiến 12/04/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
77 Bùi Thị Trúc Lê X 23/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
78 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ X 28/07/2002 Đồng Nai Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
79 Trần Thị Trúc Ly X 22/10/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
80 Bùi Thị Anh Thư X 11/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
81 Phương Trần Đức Huy 20/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
82 Phạm Ngọc Nhi X 22/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
83 Hoàng Thị Hoa X 27/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
84 Trần Nguyễn Yến Nhi X 29/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
85 Cao Thị mỹ Hạnh X 01/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
86 Đặng Quang Hoàng Kiệt 16/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
87 Phan vũ Khanh 05/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
88 Vũ Ngọc Lâm 08/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
89 Trương Văn Rồng 26/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
90 Võ Minh Hoàng 04/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
91 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X 25/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
92 Nguyễn Kim Ngân X 02/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
93 Trương Thanh Hải 26/09/2002 Thanh Hóa Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
94 Nguyễn Văn Tuân 21/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
95 Nguyễn Như Ánh Nguyệt X 29/10/2002 Thái Nguyên Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
96 Nguyễn Thị Anh Thư X 12/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
97 Lê Minh Khanh 04/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
98 Huỳnh Thị Mộng Tuyền X 13/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
99 Nguyễn Tuấn Phong 23/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
100 Đỗ Văn Lợi 11/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
101 Lê an Khang 29/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
102 Lê Thị Thương X 20/01/2002 Thanh Hóa Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
103 Châu Thị Anh Thư X 07/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
104 Nguyễn Đắc Xuân Sơn 12/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
105 Ngô Trúc Thọ X 04/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
106 Nguyễn Trần Phước Lộc 07/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
107 Lâm Minh Triết 21/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
108 Nguyễn Văn Đạt 03/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
109 Nguyễn Gia Thiện Mỹ X 29/11/2002 Tp Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
110 Trương Viết Hoàng 18/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
111 Phan Hồng Hạnh X 06/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
112 Trương Nhật Tiến 21/04/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
113 Bùi Thị Nương X 04/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
114 Nguyễn Thị Như Bình X 19/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
115 Lê Thị Như Ý X 04/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9.5 X
116 Lý Nguyễn Tấn Phát 03/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
117 Nguyễn Thị Tiểu Mi X 03/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
118 Nguyễn Thị Lan Anh X 24/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
119 Võ Thị Kim Xuyến X 06/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
120 Tạ Thị Nhi X 26/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
121 Trần Thị Thúy Nhiên X 29/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
122 Hà Lê Duy Khánh 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
123 Hồ Thị Thi X 11/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
124 Nguyễn Thụy Diệu Trinh X 09/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
125 Trần Thanh Nhi X 13/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
126 Phạm Thị Thu Hương X 18/05/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5), PT3 (1) 2.5 9.5 X
127 Nguyễn Thị Mai Quỳnh X 29/11/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
128 Phạm Nguyễn Thái Khang 10/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
129 Nguyễn Thị Trầm Hương X 20/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
130 Phan Trọng Bửu 20/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
131 Trần Thị Phương Khánh X 10/03/2002 Tây Ninh Tân Hòa Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
132 Trần Vỹ 24/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
133 Nguyễn Công Dự 23/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 PT1 (2) 2 9.25 X
134 Phạm Thị Thúy An X 17/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
135 Nguyễn Cẩm Tú X 10/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
136 Đặng Huỳnh Phát 14/06/2002 Tp Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
137 Nguyễn Minh Trâm X 07/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
138 Lê Diễm Quỳnh X 07/03/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
139 Trần Thị Ngọc Quyên X 25/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
140 Nguyễn Thị Yến Phúc X 12/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
141 Nguyễn Đỗ Trọng Nhân 10/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
142 Lê Nguyên Khang 16/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
143 Nguyễn Trọng Thức 23/09/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
144 Ngô Thị Ngọc Ánh X 28/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
145 Nguyễn Mạnh Quân 16/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
146 Nguyễn Minh Hiếu 03/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
147 Nguyễn Ngọc Sơn 10/05/2002 Lai Châu Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
148 Huỳnh Ngọc Bích Thùy X 30/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
149 Võ Thị Kim Thoại X 02/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
150 Phạm Anh Thư X 01/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
151 Nguyễn Văn Duy 20/01/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
152 Trần Quang Vinh 15/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
153 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 18/10/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
154 Hoàng Đức Duy 18/06/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
155 Nguyễn Cẩm Tú X 02/05/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
156 Trương Thị Lý X 15/08/2001 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
157 Nguyễn Thị Huỳnh Anh X 05/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
158 Trịnh Nguyễn Lan Anh X 13/03/2002 Khánh Hòa Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
159 Lý Thanh Trọng 15/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
160 Nguyễn Thị Như Ý X 02/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
161 Nguyễn Thị Nguyệt Thường X 31/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
162 Nguyễn Thị Thùy Trâm X 11/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
163 Đoàn Thị Thùy Dương X 16/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
164 Trần Thị Bích Ngọc X 30/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
165 Đinh Trung Kiên 24/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
166 Lê Khải Hoàn 24/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
167 Đỗ Thị Hồng Phượng X 14/03/2002 Thanh Hóa Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
168 Nguyễn Trương Ngọc Ánh X 04/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 TB1 (2) N2 (1) 3 9 X
169 Tô Minh Thiện 21/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
170 Lê Ngọc Như Quỳnh X 17/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
171 Phan Thị Bích Trâm X 16/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
172 Hồ Văn Hoàng Ngọc 26/05/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
173 Hoàng Văn Tài 19/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
174 Trần Thị Yến Nhi X 26/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
175 Ngụy Thị Tường Vy X 10/05/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9 X
176 Phạm Thanh Nam 11/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
177 Trịnh Minh Quang 15/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
178 Vũ Thị Thùy Dương X 07/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
179 Nguyễn Ngọc Tiến 04/05/2002 Bạc Liêu Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
180 Trương Thị Yến Nhi X 02/12/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
181 Trần Hoàng Hải 29/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
182 Phạm Hoàng Ngọc X 08/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
183 Nguyễn Thị Ngọc Anh X 17/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
184 Nguyễn Ngọc Anh X 25/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
185 Nguyễn Đoàn Quế Trân X 22/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
186 Nguyễn Thị Trúc Anh X 14/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
187 Trần Thanh Tuấn 09/03/2001 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
188 Nguyễn Trần Ngọc Thảo X 29/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
189 Trần Trung Hiền 17/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
190 Phạm Thị tố Trinh X 10/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
191 Dương Thị Tâm Như X 05/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
192 Ngô Thị Thùy Trang X 21/09/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
193 Nguyễn Thành Xuân 22/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
194 Nguyễn Quốc Thái 12/02/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
195 Huỳnh Quốc Đại 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
196 Lê Quốc Hưng 02/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
197 Trần Thị Vân Anh X 17/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
198 Phan Trí Vĩ 18/01/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
199 Lê Thị Kim Bạch X 29/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
200 Nguyễn Thị Trúc Linh X 29/12/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
201 Nguyễn Thị Yến Nhi X 20/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
202 Nguyễn Ngọc Trà My X 12/06/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
203 Ngô Huy Khánh Duy 09/09/2002 Tp Hồ Chí Minh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9 X
204 Đỗ Văn Quyết 07/02/2002 Bắc Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
205 Nguyễn Kiều Oanh X 13/07/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
206 Lê Tấn Đạt 08/07/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
207 Võ Đỗ Thành Ân 07/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
208 Kim Thanh Bình 01/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
209 Hồ Minh Hưng 19/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
210 Vũ Thị Hồng Nhung X 19/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
211 Nguyễn Thị Khánh Hòa X 27/10/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
212 Trần Ngọc Tài 10/07/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 DT (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
213 Trần Thị Thanh Lan X 04/08/2001 TP.HCM Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
214 Lê Thị Nguyệt Nga X 30/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
215 Lê Thị Diễm Trinh X 01/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
216 Nguyễn Hoài Tú 08/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
217 Đặng Thị Như Ngọc X 22/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
218 Phan Thị Diễm Mi X 23/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
219 Nguyễn Phương Nam 30/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
220 Lê Thị Như Hảo X 08/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
221 Trần Nguyễn Thi Thi X 17/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
222 Nguyễn Thị Vân Nhi X 01/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
223 Châu Huệ Mẫn X 02/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
224 Phan Thị Cẩm Tú X 19/05/2002 Nghệ An Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
225 Nguyễn Ngọc Tường Vi X 03/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
226 Nguyễn Thị Anh Thư X 02/11/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
227 Nguyễn Hoàng Phú 06/09/2002 Tp Hồ Chí Minh Thạnh Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) 1 8.75 X
228 Nguyễn Thị vũ Hà X 01/07/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
229 Đặng Ngọc Thảo Uyên X 30/01/2002 Tiền Giang Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
230 Nguyễn Hồng Uyển My X 24/08/2002 Tây Ninh Tân Hưng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
231 Nguyễn Việt Cường 05/03/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
232 Phạm Thị Diệu Hiền X 06/08/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
233 Hà Thị Anh Thư X 29/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
234 Trần Thị Cẩm Tú X 20/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
235 Phạm Quốc Trung 25/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
236 Trương Trọng Phúc 19/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
237 Nguyễn Thị Thùy Linh X 13/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
238 Cao Ngọc Hào 16/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
239 Nguyễn Thị Tuyết Trinh X 11/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
240 Phan Minh Tính 08/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
241 Nguyễn Quốc Thống 12/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
242 Trà Thị Tuyết Anh X 28/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
243 Nguyễn Hoàng Son 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
244 Ngô Thị Thanh Hậu X 23/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
245 Lâm mỹ Hoa X 20/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
246 Phan Trung Hậu 09/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
247 Cao Thị Hồng Ngọc X 01/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
248 Nguyễn Thị Kim Vương X 12/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
249 Cao Trần Diễm Tuyết X 10/09/2002 Đồng Nai Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
250 Trương Thị mỹ Linh X 26/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
251 Trương Thị Ánh Tuyết X 14/11/2002 Thái Bình Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
252 Bùi Khánh Đăng 22/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
253 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh X 26/04/2002 Long An Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
254 Lê Công Bảo 07/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
255 Đặng Ngọc Quỳnh Anh X 28/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
256 Võ Trần Chí 05/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
257 Nguyễn Minh Cảnh 28/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
258 Nguyễn Thị Ninh Giang X 03/07/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
259 Ngô Thị Anh X 14/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
260 Võ Khởi Hoàng 03/04/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
261 Đoàn Nguyễn Minh Thư X 24/08/2002 Đồng Nai Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
262 Nguyễn Minh Thuận 26/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
263 Nguyễn Hoàng Phúc 13/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
264 Trần Bảo Long 12/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
265 Lê Nguyễn Thanh Hằng X 09/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
266 Nguyễn Thị Thanh Loan X 11/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
267 Trần Ngọc Trí 10/07/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 DT (1) N2 (1) 2 8.5 X
268 Ngô Tấn Phát 29/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
269 Nguyễn Chí Thành 10/12/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
270 Trần Thị mỹ Hằng X 03/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
271 Nguyễn Văn Dũng 24/02/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
272 Trang Anh Hào 01/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
273 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 11/09/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
274 Đặng Đức Huy 16/07/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
275 Nguyễn vũ Hào 04/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
276 Trần Văn Nghiêm 03/01/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
277 Huỳnh Châu Lê Lâm Tân Du X 06/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
278 Phạm Thị Cẩm Tiên X 06/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
279 Lê Quang Hoàng 18/09/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
280 Lê Quốc Trung 27/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
281 Huỳnh Anh Đào X 27/11/2002 Bến Tre Suối Dây Khá Khá 1.5 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1.5) 1.5 8.25 X
282 Đặng Phùng Quốc Bảo 25/02/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
283 Bùi Viết Hiếu 19/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
284 Đinh Thị Thư X 17/02/2002 Nam Định Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
285 Đỗ Thị Thúy Thanh X 15/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
286 Nguyễn Thái Tính 15/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
287 Lê Quốc Anh 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N3 (0.5) 0.5 8.25 X
288 Phạm Yến Nhi X 19/08/2002 Tây Ninh Thạnh Bắc Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1.5) 1.5 8.25 X
289 Trần Thị mỹ Trâm X 21/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
290 Kỹ Trần Ngọc Thúy X 24/11/2002 Thừa Thiên Huế Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
291 Trịnh Quốc Đạt 02/11/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
292 Võ Tiến Thành 04/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
293 Trần Thị Thủy Tiên X 30/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
294 Dương Sơn Hóa 09/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
295 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 20/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
296 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 22/10/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
297 Nguyễn Trọng Huy 31/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
298 Nguyễn Thị Anh Thi X 06/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
299 Bùi Tiến Đạt 02/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
300 Hồ Hữu Toàn 29/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
301 Trần Thị Vân Anh X 16/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
302 Nguyễn Thị Bích Hiền X 30/11/2002 Lâm Đồng Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
303 Nghiêm Xuân Thắng 23/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
304 Phạm Thị Thùy Dương X 27/10/2002 Hải Dương Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
305 Trần Đại Hoàng 27/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
306 Trần Thị Thanh Hà X 31/07/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
307 Vũ Tiểu Hương Giang X 01/10/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N3 (0.5) 0.5 8 X
308 Nguyễn Văn Tuấn 22/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
309 Nguyễn Thị Tường Vy X 22/07/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
310 Nguyễn Hoài Đạt 01/09/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
311 Nguyễn Đình Hòa 18/07/2002 Nghệ An Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
312 Huỳnh Thị Khánh Du X 14/08/2002 Đồng Tháp Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
313 Mai Thị Hồng Ánh X 22/12/2002 Thanh Hóa Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
314 Nguyễn Thị vu Mỹ X 02/07/2002 Long An Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
315 Nguyễn Thị Nguyệt Mẫn X 27/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.75 X
316 Nguyễn Thị Tươi X 22/04/2002 Hải Dương Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
317 Nguyễn Tấn Bảo 18/03/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
318 Phan Trung Hiếu 16/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
319 Hoàng Thị Diễm Mi X 11/03/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
320 Hoàng Thanh Nhâm Qúy 02/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
321 Đặng Như Quỳnh X 28/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
322 Đỗ Quốc Khang 31/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS (1) N2 (1) 2 7.75 X
323 Nguyễn Quốc Thắng 09/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (1) 1 7.75 X
324 Nguyễn Thanh Long 03/03/2002 Đồng Nai Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
325 Phạm Thị Trúc Anh X 22/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
326 Nguyễn Chí Bảo 02/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
327 Võ Phương Anh X 15/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
328 Trương Lê Thanh Ngân X 10/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
329 Nguyễn Thị Như Huỳnh X 02/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.5 X
330 Nguyễn Trần Hoàng Anh 22/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
331 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
332 Trần Minh Huy 18/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
333 Thái Thị Hương X 23/10/2002 Hà Tĩnh Tân Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
334 Ngô Văn Hiếu 04/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
335 Lê Hoàng Nhân 07/09/2002 Tiền Giang Suối Ngô Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
336 Lê Thị Kim Hằng X 18/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
337 Nguyễn Quốc Bảo 04/07/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
338 Cao Quốc Bảo 12/08/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
339 Nguyễn Thị Quế Trân X 27/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
340 Nguyễn Thị Bình X 22/12/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.5 X
341 Nguyễn Bảo Phúc 26/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
342 Huỳnh Lê Minh Ân 22/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
343 Huỳnh Văn Phi 24/05/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.25 X
344 Nguyễn Nhật Cường 22/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
345 Phạm Văn Thọ 04/04/2002 Hà Nam Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
346 Nguyễn Hùng Sơn 09/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
347 Lê Thị Thùy Dương X 01/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
348 Phan Hoàng Nam 19/05/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
349 Nguyễn Lê Thanh Toàn 29/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
350 Nguyễn Hoàng Thịnh 24/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
351 Ngô Thị Hồng Phúc X 24/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
352 Bùi Quang Quốc Hùng 29/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
353 Võ Thành Lượng 02/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N2 (1) 2 7 X
354 Nguyễn Tuấn Vũ 28/02/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
355 Dương Văn Việt Đức 23/07/2002 Thanh Hóa Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
356 Hà Minh Quang 16/11/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
357 Lê Vĩnh Trung 12/09/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
358 Phùng Phú Văn 08/11/2002 Bắc Giang Bưng Bàng Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.75 X
359 Đặng Thị Thùy Hương X 29/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
360 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 03/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
361 Nguyễn Thanh Liêm 12/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
362 Bùi Trọng Nghĩa 12/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
363 Nguyễn Hữu Toản 24/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
364 Nguyễn Đức Thiện Trung 19/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
365 Nguyễn Hoàng Phú 21/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
366 Trần Thị Diễm Trinh X 19/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
367 Nguyễn Thanh Hải 05/05/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
368 Trần Thị Ngọc Trân X 04/02/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 0 6.5 X
369 Nguyễn Đình Hùng 19/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
370 Nguyễn Ngọc Trâm Anh X 11/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
371 Huỳnh Lê Hoài Ân 28/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
372 Lê Minh An 28/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
373 Lâm Khánh Trọng 07/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
374 Nguyễn Thành Trí 29/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
375 Khương Tuấn Dĩ 28/06/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 N3 (0.5) 0.5 6.25 X
376 Nguyễn Thị Hoa X 13/11/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N2 (1) 1 6.25 X
377 Trương Hoàng Thái Sơn 09/03/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (1) 1 6 X
378 Nguyễn Thị Lan Anh X 03/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N3 (0.5) 0.5 6 X
379 Lê Thị Thu Thủy X 20/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25