SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Tân Châu
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
<
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Lê bá Linh 21/05/2002 Thanh Hóa Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5), PT1 (2) 4.5 11.75 X
2 Huỳnh Phạm Quốc Thiện 30/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) HSG1 (2), N2 (1) 4 11.5 X
3 Bùi Thị Tuyết Nga X 17/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.5 X
4 Ngô Thượng Trọng 08/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.25 X
5 Mai lệ Quyên X 04/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 10.75 X
6 Lê Thị Quỳnh Như X 20/11/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
7 Mã Thị Thùy Dung X 25/02/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
8 Nguyễn Như Hải Yến X 30/07/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
9 Trần Thị Xuân Thảo X 19/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
10 Lê Phạm Hoàng Phương X 17/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
11 Võ Huỳnh Minh X 24/09/2002 Bến Tre Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
12 Lê Thị Trang Thư X 24/07/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
13 Lường Thị Thu Hà X 25/02/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
14 Nguyễn Tấn Đạt 22/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
15 Phùng Thoại Mỹ X 15/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
16 Ngô Đức Hiếu 05/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
17 Nguyễn Thị Ngọc Linh X 17/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
18 Trà Trúc Kiều X 08/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
19 Trần Quang Linh 02/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
20 Dương Thị Trâm Anh X 12/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
21 Đổng mỹ Vy X 11/01/2002 Tiền Giang Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
22 Nguyễn Minh Phát 26/07/2002 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
23 Huỳnh Thị Như Ngọc X 23/01/2002 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
24 Dương Thị Thúy Loan X 03/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
25 Cao Thị Thanh Ngân X 22/08/2002 Bình Phước Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
26 Bùi Thụy Hoàng Lam X 13/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
27 Hồ Thị Ngọc Giàu X 03/09/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
28 Huỳnh Ngọc Phú 04/07/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
29 Nguyễn Thị Ngân Hà X 21/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
30 Nguyễn Thị Ngọc Ánh X 04/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
31 Nguyễn Hoàng An 10/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
32 Đặng Nguyễn Anh Thư X 19/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
33 Nguyễn Thị Kim Ngân X 16/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
34 Đỗ Văn Thắng 11/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
35 Nguyễn Tấn Đạt 24/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
36 Trần Tấn Đạt 06/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
37 Phạm Thị Anh Thư X 15/04/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
38 Âu Thị Hiền X 19/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
39 Lâm Văn Phong 05/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
40 Nguyễn Thị tú Liên X 14/06/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
41 Lê Minh Nhanh 01/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
42 Trương Thị Cẩm Loan X 28/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
43 Lê Nguyễn Xuân Phương X 13/03/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
44 Nguyễn Ngọc Hiền X 25/12/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
45 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 12/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.25 X
46 Võ Văn Hong 02/02/2000 Campuchia Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
47 Phạm Anh Thư X 27/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
48 Nguyễn Thị Hoàng Thơ X 07/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
49 Phí Xuân Trường 16/12/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 KT1 (2) N2 (1) 3 10 X
50 Nguyễn Thị Ngọc Ngân X 26/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
51 Trà Uyển Nhi X 19/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
52 Nguyễn Thị Anh Trang X 02/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
53 Ngọc Thị Huyền My X 24/11/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) HSG2 (1.5), N3 (0.5) 3 10 X
54 Nguyễn Nhật Nam 06/10/2002 TP.HCM Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
55 Bùi Thị Trúc Ly X 17/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
56 Đặng Thị Ngọc Nhi X 22/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
57 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh X 05/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N2 (1) 2 10 X
58 Nguyễn Hiền Linh X 23/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
59 Nguyễn Đức Nhân 09/10/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
60 Đặng Nguyễn Trung Tín 06/02/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
61 Mai Bảo Anh X 22/05/2002 Tây Ninh Tân Hà Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
62 Nguyễn Thị Kim Hằng X 12/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
63 Châu Thị Bảo Linh X 17/04/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
64 Nguyễn Đình Khánh 08/10/2002 Tây Ninh Tân Hà Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
65 Hồ Thị Kim Chi X 10/02/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
66 Đặng Tiến Khoa 08/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 DT (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
67 Dương Thị Diễm Hương X 28/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
68 Đào Thị Huỳnh Phương X 11/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
69 Trương Thị Thanh Trúc X 09/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
70 Lê Hoài Thương 30/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
71 Trần Anh Tú 20/02/2002 Bình Phước Bưng Bàng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
72 Nguyễn Ngọc Tú X 07/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
73 Nguyễn Phạm Hồng Nhung X 26/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N2 (1) 2 9.75 X
74 Phạm Thị Hồng Linh X 10/04/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
75 Bùi Hoàng Phi 04/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
76 Trần Thị Trúc Ly X 22/10/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
77 Phạm Văn Chiến 12/04/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
78 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ X 28/07/2002 Đồng Nai Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
79 Bùi Thị Trúc Lê X 23/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
80 Hoàng Thị Hoa X 27/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
81 Phạm Ngọc Nhi X 22/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
82 Bùi Thị Anh Thư X 11/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
83 Phương Trần Đức Huy 20/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
84 Nguyễn Thị Như Bình X 19/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
85 Lê Thị Như Ý X 04/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9.5 X
86 Lý Nguyễn Tấn Phát 03/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
87 Nguyễn Thị Mai Quỳnh X 29/11/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
88 Phạm Thị Thu Hương X 18/05/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5), PT3 (1) 2.5 9.5 X
89 Nguyễn Tuấn Phong 23/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
90 Đỗ Văn Lợi 11/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
91 Trương Nhật Tiến 21/04/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
92 Bùi Thị Nương X 04/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
93 Ngô Trúc Thọ X 04/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
94 Châu Thị Anh Thư X 07/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
95 Nguyễn Gia Thiện Mỹ X 29/11/2002 Tp Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
96 Lâm Minh Triết 21/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
97 Nguyễn Văn Đạt 03/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
98 Nguyễn Đắc Xuân Sơn 12/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
99 Trương Viết Hoàng 18/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
100 Phan Hồng Hạnh X 06/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
101 Vũ Ngọc Lâm 08/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
102 Trần Nguyễn Yến Nhi X 29/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
103 Đặng Quang Hoàng Kiệt 16/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
104 Phan vũ Khanh 05/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
105 Trương Văn Rồng 26/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
106 Võ Minh Hoàng 04/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
107 Nguyễn Trần Phước Lộc 07/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
108 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X 25/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
109 Nguyễn Kim Ngân X 02/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
110 Trương Thanh Hải 26/09/2002 Thanh Hóa Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
111 Nguyễn Văn Tuân 21/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
112 Cao Thị mỹ Hạnh X 01/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
113 Lê Thị Thương X 20/01/2002 Thanh Hóa Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
114 Lê an Khang 29/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
115 Huỳnh Thị Mộng Tuyền X 13/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
116 Nguyễn Thị Anh Thư X 12/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
117 Nguyễn Như Ánh Nguyệt X 29/10/2002 Thái Nguyên Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
118 Lê Minh Khanh 04/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
119 Nguyễn Thị Lan Anh X 24/03/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
120 Võ Thị Kim Xuyến X 06/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
121 Tạ Thị Nhi X 26/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
122 Trần Thị Thúy Nhiên X 29/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
123 Hà Lê Duy Khánh 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
124 Hồ Thị Thi X 11/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
125 Nguyễn Thụy Diệu Trinh X 09/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
126 Trần Thanh Nhi X 13/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
127 Nguyễn Thị Tiểu Mi X 03/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
128 Phan Trọng Bửu 20/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
129 Trần Thị Phương Khánh X 10/03/2002 Tây Ninh Tân Hòa Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
130 Ngô Thị Ngọc Ánh X 28/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
131 Nguyễn Mạnh Quân 16/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
132 Nguyễn Minh Hiếu 03/09/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
133 Nguyễn Ngọc Sơn 10/05/2002 Lai Châu Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
134 Nguyễn Trọng Thức 23/09/2002 Tây Ninh Suối Ngô Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
135 Nguyễn Thị Yến Phúc X 12/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
136 Nguyễn Đỗ Trọng Nhân 10/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
137 Lê Nguyên Khang 16/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N2 (1) 2 9.25 X
138 Trần Thị Ngọc Quyên X 25/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
139 Lê Diễm Quỳnh X 07/03/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
140 Huỳnh Ngọc Bích Thùy X 30/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
141 Nguyễn Cẩm Tú X 10/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
142 Đặng Huỳnh Phát 14/06/2002 Tp Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
143 Nguyễn Minh Trâm X 07/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
144 Phạm Nguyễn Thái Khang 10/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
145 Nguyễn Thị Trầm Hương X 20/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
146 Trần Vỹ 24/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
147 Nguyễn Công Dự 23/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 PT1 (2) 2 9.25 X
148 Phạm Thị Thúy An X 17/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
149 Phạm Anh Thư X 01/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Khá 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
150 Nguyễn Văn Duy 20/01/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
151 Trần Quang Vinh 15/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
152 Võ Thị Kim Thoại X 02/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
153 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 18/10/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
154 Nguyễn Cẩm Tú X 02/05/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
155 Ngô Huy Khánh Duy 09/09/2002 Tp Hồ Chí Minh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9 X
156 Đỗ Văn Quyết 07/02/2002 Bắc Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
157 Trương Thị Lý X 15/08/2001 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
158 Đỗ Thị Hồng Phượng X 14/03/2002 Thanh Hóa Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
159 Nguyễn Thị Huỳnh Anh X 05/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
160 Trịnh Nguyễn Lan Anh X 13/03/2002 Khánh Hòa Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
161 Lý Thanh Trọng 15/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
162 Nguyễn Thị Như Ý X 02/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
163 Nguyễn Trần Ngọc Thảo X 29/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
164 Nguyễn Thị Yến Nhi X 20/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
165 Phạm Thị tố Trinh X 10/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
166 Dương Thị Tâm Như X 05/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
167 Trần Trung Hiền 17/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
168 Lê Thị Kim Bạch X 29/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
169 Nguyễn Thị Trúc Linh X 29/12/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
170 Phan Trí Vĩ 18/01/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
171 Nguyễn Ngọc Trà My X 12/06/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
172 Hoàng Đức Duy 18/06/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
173 Nguyễn Thị Ngọc Anh X 17/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
174 Nguyễn Ngọc Anh X 25/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
175 Nguyễn Đoàn Quế Trân X 22/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
176 Nguyễn Thị Trúc Anh X 14/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
177 Trần Thanh Tuấn 09/03/2001 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
178 Nguyễn Thị Nguyệt Thường X 31/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
179 Nguyễn Thị Thùy Trâm X 11/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
180 Đoàn Thị Thùy Dương X 16/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
181 Trần Thị Bích Ngọc X 30/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
182 Nguyễn Trương Ngọc Ánh X 04/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 TB1 (2) N2 (1) 3 9 X
183 Tô Minh Thiện 21/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
184 Lê Ngọc Như Quỳnh X 17/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
185 Phan Thị Bích Trâm X 16/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
186 Đinh Trung Kiên 24/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
187 Lê Khải Hoàn 24/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
188 Vũ Thị Thùy Dương X 07/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
189 Nguyễn Ngọc Tiến 04/05/2002 Bạc Liêu Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
190 Trương Thị Yến Nhi X 02/12/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
191 Phạm Hoàng Ngọc X 08/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
192 Trần Hoàng Hải 29/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
193 Trịnh Minh Quang 15/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
194 Trần Thị Yến Nhi X 26/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
195 Ngụy Thị Tường Vy X 10/05/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9 X
196 Hồ Văn Hoàng Ngọc 26/05/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
197 Phạm Thanh Nam 11/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
198 Hoàng Văn Tài 19/01/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
199 Trần Thị Vân Anh X 17/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
200 Lê Quốc Hưng 02/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
201 Nguyễn Thành Xuân 22/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
202 Nguyễn Quốc Thái 12/02/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
203 Ngô Thị Thùy Trang X 21/09/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
204 Huỳnh Quốc Đại 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
205 Vũ Thị Hồng Nhung X 19/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
206 Hồ Minh Hưng 19/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
207 Kim Thanh Bình 01/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
208 Đặng Thị Như Ngọc X 22/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
209 Nguyễn Hoài Tú 08/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
210 Lê Thị Diễm Trinh X 01/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
211 Phan Thị Diễm Mi X 23/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
212 Nguyễn Phương Nam 30/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
213 Phan Thị Cẩm Tú X 19/05/2002 Nghệ An Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
214 Châu Huệ Mẫn X 02/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
215 Lê Thị Như Hảo X 08/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
216 Trần Nguyễn Thi Thi X 17/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
217 Nguyễn Thị Vân Nhi X 01/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
218 Nguyễn Thị Khánh Hòa X 27/10/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
219 Trần Thị Thanh Lan X 04/08/2001 TP.HCM Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
220 Lê Thị Nguyệt Nga X 30/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
221 Trần Ngọc Tài 10/07/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 DT (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
222 Lê Tấn Đạt 08/07/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
223 Nguyễn Kiều Oanh X 13/07/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.75 X
224 Võ Đỗ Thành Ân 07/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
225 Nguyễn Ngọc Tường Vi X 03/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
226 Đặng Ngọc Thảo Uyên X 30/01/2002 Tiền Giang Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
227 Nguyễn Hoàng Phú 06/09/2002 Tp Hồ Chí Minh Thạnh Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) 1 8.75 X
228 Nguyễn Thị vũ Hà X 01/07/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
229 Nguyễn Thị Anh Thư X 02/11/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
230 Nguyễn Hồng Uyển My X 24/08/2002 Tây Ninh Tân Hưng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
231 Nguyễn Việt Cường 05/03/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
232 Hà Thị Anh Thư X 29/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
233 Trương Trọng Phúc 19/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
234 Trần Thị Cẩm Tú X 20/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
235 Phạm Quốc Trung 25/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
236 Nguyễn Thị Thùy Linh X 13/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
237 Cao Ngọc Hào 16/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
238 Nguyễn Thị Tuyết Trinh X 11/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
239 Trà Thị Tuyết Anh X 28/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
240 Nguyễn Hoàng Son 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
241 Phan Minh Tính 08/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
242 Nguyễn Quốc Thống 12/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
243 Trần Văn Nghiêm 03/01/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
244 Huỳnh Châu Lê Lâm Tân Du X 06/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
245 Phạm Thị Diệu Hiền X 06/08/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
246 Lê Quang Hoàng 18/09/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
247 Nguyễn Văn Dũng 24/02/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
248 Phạm Thị Cẩm Tiên X 06/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
249 Nguyễn Thị Thanh Loan X 11/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
250 Trần Bảo Long 12/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
251 Lê Nguyễn Thanh Hằng X 09/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
252 Trần Thị mỹ Hằng X 03/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
253 Trần Ngọc Trí 10/07/2002 Tp Hồ Chí Minh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 DT (1) N2 (1) 2 8.5 X
254 Ngô Tấn Phát 29/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
255 Nguyễn Chí Thành 10/12/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
256 Trương Thị mỹ Linh X 26/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
257 Nguyễn Thị Kim Vương X 12/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
258 Cao Trần Diễm Tuyết X 10/09/2002 Đồng Nai Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
259 Lâm mỹ Hoa X 20/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
260 Trương Thị Ánh Tuyết X 14/11/2002 Thái Bình Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
261 Phan Trung Hậu 09/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
262 Cao Thị Hồng Ngọc X 01/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
263 Ngô Thị Thanh Hậu X 23/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
264 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh X 26/04/2002 Long An Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
265 Bùi Khánh Đăng 22/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
266 Lê Công Bảo 07/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
267 Đặng Ngọc Quỳnh Anh X 28/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
268 Võ Trần Chí 05/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
269 Nguyễn Minh Cảnh 28/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
270 Nguyễn Minh Thuận 26/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
271 Nguyễn Hoàng Phúc 13/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
272 Võ Khởi Hoàng 03/04/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N2 (1) 2 8.5 X
273 Nguyễn Thị Ninh Giang X 03/07/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
274 Đoàn Nguyễn Minh Thư X 24/08/2002 Đồng Nai Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
275 Ngô Thị Anh X 14/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
276 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 11/09/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
277 Đặng Đức Huy 16/07/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
278 Nguyễn vũ Hào 04/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
279 Trang Anh Hào 01/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
280 Huỳnh Anh Đào X 27/11/2002 Bến Tre Suối Dây Khá Khá 1.5 Giỏi Khá 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1.5) 1.5 8.25 X
281 Lê Quốc Trung 27/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
282 Đỗ Thị Thúy Thanh X 15/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
283 Bùi Viết Hiếu 19/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
284 Đặng Phùng Quốc Bảo 25/02/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
285 Đinh Thị Thư X 17/02/2002 Nam Định Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
286 Trần Thị mỹ Trâm X 21/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
287 Lê Quốc Anh 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N3 (0.5) 0.5 8.25 X
288 Nguyễn Thái Tính 15/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
289 Kỹ Trần Ngọc Thúy X 24/11/2002 Thừa Thiên Huế Thạnh Đông Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
290 Phạm Yến Nhi X 19/08/2002 Tây Ninh Thạnh Bắc Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1.5) 1.5 8.25 X
291 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 22/10/2002 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
292 Trịnh Quốc Đạt 02/11/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
293 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 20/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
294 Võ Tiến Thành 04/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
295 Trần Thị Thủy Tiên X 30/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
296 Dương Sơn Hóa 09/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
297 Nguyễn Hoài Đạt 01/09/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
298 Nguyễn Đình Hòa 18/07/2002 Nghệ An Suối Dây Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
299 Trần Thị Vân Anh X 16/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
300 Nguyễn Thị Bích Hiền X 30/11/2002 Lâm Đồng Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
301 Nghiêm Xuân Thắng 23/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
302 Phạm Thị Thùy Dương X 27/10/2002 Hải Dương Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
303 Trần Đại Hoàng 27/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
304 Trần Thị Thanh Hà X 31/07/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
305 Vũ Tiểu Hương Giang X 01/10/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N3 (0.5) 0.5 8 X
306 Nguyễn Trọng Huy 31/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
307 Nguyễn Thị Anh Thi X 06/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
308 Bùi Tiến Đạt 02/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
309 Hồ Hữu Toàn 29/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
310 Nguyễn Thị vu Mỹ X 02/07/2002 Long An Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
311 Nguyễn Thị Tường Vy X 22/07/2002 Tây Ninh Tân Đông Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
312 Huỳnh Thị Khánh Du X 14/08/2002 Đồng Tháp Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
313 Mai Thị Hồng Ánh X 22/12/2002 Thanh Hóa Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
314 Nguyễn Văn Tuấn 22/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
315 Nguyễn Thị Tươi X 22/04/2002 Hải Dương Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
316 Đặng Như Quỳnh X 28/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
317 Nguyễn Quốc Thắng 09/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N2 (1) 1 7.75 X
318 Đỗ Quốc Khang 31/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS (1) N2 (1) 2 7.75 X
319 Hoàng Thị Diễm Mi X 11/03/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
320 Hoàng Thanh Nhâm Qúy 02/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
321 Phan Trung Hiếu 16/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
322 Nguyễn Thị Nguyệt Mẫn X 27/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.75 X
323 Nguyễn Tấn Bảo 18/03/2002 Tây Ninh Bưng Bàng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.75 X
324 Nguyễn Thanh Long 03/03/2002 Đồng Nai Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
325 Phạm Thị Trúc Anh X 22/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
326 Võ Phương Anh X 15/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
327 Nguyễn Chí Bảo 02/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
328 Nguyễn Quốc Bảo 04/07/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
329 Cao Quốc Bảo 12/08/2002 Tây Ninh Bổ Túc Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
330 Lê Thị Kim Hằng X 18/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
331 Thái Thị Hương X 23/10/2002 Hà Tĩnh Tân Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
332 Ngô Văn Hiếu 04/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
333 Trần Minh Huy 18/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
334 Nguyễn Thị Như Huỳnh X 02/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.5 X
335 Trương Lê Thanh Ngân X 10/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
336 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
337 Nguyễn Trần Hoàng Anh 22/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
338 Nguyễn Thị Quế Trân X 27/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
339 Nguyễn Thị Bình X 22/12/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.5 X
340 Lê Hoàng Nhân 07/09/2002 Tiền Giang Suối Ngô Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
341 Nguyễn Nhật Cường 22/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
342 Huỳnh Lê Minh Ân 22/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
343 Huỳnh Văn Phi 24/05/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7.25 X
344 Nguyễn Bảo Phúc 26/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
345 Phạm Văn Thọ 04/04/2002 Hà Nam Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
346 Nguyễn Hùng Sơn 09/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
347 Lê Thị Thùy Dương X 01/02/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
348 Lê Vĩnh Trung 12/09/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
349 Phan Hoàng Nam 19/05/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
350 Hà Minh Quang 16/11/2002 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
351 Võ Thành Lượng 02/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N2 (1) 2 7 X
352 Nguyễn Lê Thanh Toàn 29/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
353 Nguyễn Hoàng Thịnh 24/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
354 Ngô Thị Hồng Phúc X 24/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
355 Bùi Quang Quốc Hùng 29/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
356 Nguyễn Tuấn Vũ 28/02/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
357 Dương Văn Việt Đức 23/07/2002 Thanh Hóa Lê Lợi Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
358 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 03/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
359 Nguyễn Thanh Liêm 12/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
360 Bùi Trọng Nghĩa 12/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
361 Nguyễn Hữu Toản 24/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
362 Nguyễn Đức Thiện Trung 19/02/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
363 Đặng Thị Thùy Hương X 29/08/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
364 Phùng Phú Văn 08/11/2002 Bắc Giang Bưng Bàng Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.75 X
365 Nguyễn Hoàng Phú 21/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
366 Trần Thị Diễm Trinh X 19/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
367 Huỳnh Lê Hoài Ân 28/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
368 Lê Minh An 28/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
369 Nguyễn Thanh Hải 05/05/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
370 Trần Thị Ngọc Trân X 04/02/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 0 6.5 X
371 Nguyễn Đình Hùng 19/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
372 Nguyễn Ngọc Trâm Anh X 11/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
373 Nguyễn Thành Trí 29/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
374 Lâm Khánh Trọng 07/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 VS (1) N1 (1.5) 2.5 6.5 X
375 Khương Tuấn Dĩ 28/06/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.75 N3 (0.5) 0.5 6.25 X
376 Nguyễn Thị Hoa X 13/11/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N2 (1) 1 6.25