Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 1715
  • Tất cả: 241383
  • Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn "Khi tôi 18"

    I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình “Khi tôi 18” của Ban Thường vụ huyện Đoàn Tân Châu nhằm cụ thể hóa Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” đến từng đoàn viên thông qua các hoạt động của chi đoàn. - Tổ chức sinh hoạt chi Đoàn “Khi tôi 18” giúp đoàn viên, học sinh nhận thức rõ các vấn đề về giáo dục ý thức công dân,...