Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 1722
  • Tất cả: 241390
Quy chế dân chủ 2015

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC

 

( Ban hành theo Quyết định số…..…..QĐ/THPT TC, ngày……tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Tân Châu )

------

           

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1:

- Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh họat của cơ quan, nhằm phát huy quyền làm chủ  của CB-CC-VC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Góp phần xây dựng đội ngũ CB-CC-VC là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
....
Văn bản tải tại đây: QUY CHE DAN CHU 2015.doc