Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 1778
  • Tất cả: 241446
Quy chế làm việc 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG THPT TÂN CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-THPT, ngày     /     /2015 của hiệu trưởng trường THPT Tân Châu về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường)

-------------

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, ngày 14/06/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11;

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường,

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường THPT Tân Châu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị như sau:
...
Văn bản đầy đủ tải tại đây: Quy che lam viec.doc